Technisch schrijven

Trainen met Cijfers

Werkwijze:
Stap 1: Trek het cijfer dat je wil oefenen over in verschillende kleuren. Zo ontstaat er een regenboogcijfer. Let op! Denk aan de juiste schrijfrichting. Begin bij het groene puntje en eindig bij het rode puntje. Sommige cijfers hebben ook een oranje puntje. Laat hier je potlood niet los.
Stap 2: Schrijf ongeveer 20 keer het cijfer over rondom het grote regenboogcijfer. Omcirkel het cijfer dat jij het mooist vindt. Je mag er ook een hartje of een schilderijtje omheen tekenen.
Stap 3: Schrijf het cijfer netjes op de schrijflijn. Probeer het cijfer even groot te maken als het voorbeeld. Doe dit met een schrijfpotlood (HB)
Bijlagen:
atletenkaart cijfers en losse schrijfletters
cijfer 1
cijfer 2
cijfer 3
cijfer 4
cijfer 5
cijfer 6
cijfer 7
cijfer 8
cijfer 9
cijfer 10

 

Trainen met losse schrijfletters

Werkwijze:
Stap 1: Trek de letter dat je wil oefenen over in verschillende kleuren. Zo ontstaat er een regenboogletter. Let op! Denk aan de juiste schrijfrichting. Begin bij het groene puntje en eindig bij het rode puntje. Sommige letters hebben ook een oranje puntje. Laat hier je potlood niet los.
Stap 2: Schrijf ongeveer 20 keer de letter over rondom de grote regenboogletter. Omcirkel de letter dat jij het mooist vindt. Je mag er ook een hartje of een schilderijtje omheen tekenen.
Stap 3: Schrijf de letter netjes op de schrijflijn. Eerst boven de lijn, daarna onder de lijn. Probeer de letter even groot te maken als het voorbeeld. Doe dit met een schrijfpotlood (HB)
Stap 4: Schrijf de letter netjes tussen de schrijflijnen. Schrijf op elke regel minimaal 3 keer de letter over. Hetzelfde geldt voor de woordjes onderaan.
Bijlagen:
atletenkaart cijfers en losse schrijfletters
Kleine schrijfletters:
schrijfletter a
schrijfletter e
schrijfletter o
schrijfletter i
schrijfletter u
schrijfletter m
schrijfletter r
schrijfletter s
schrijfletter c
schrijfletter v
schrijfletter w
schrijfletter n
Stokletters:
schrijfletter t
schrijfletter p
schrijfletter d
Lusletters:
schrijfletter b
schrijfletter g
schrijfletter f
schrijfletter j
schrijfletter k
schrijfletter l

 

Trainen met verbindingen

Werkwijze:
Stap 1: Trek de verbinding die je wil oefenen over in verschillende kleuren. Zo ontstaat er een regenboogletter. Let op! Denk aan de juiste schrijfrichting. Begin bij het groene puntje en eindig bij het rode puntje. Sommige letters hebben ook een oranje puntje. Laat hier je potlood niet los.
Stap 2: Schrijf de verbinding ongeveer 10 keer over rondom het voorbeeld. Omcirkel de letter dat jij het mooist vindt. Je mag er ook een hartje of een schilderijtje omheen tekenen.
Stap 3: Schrijf de verbindingen netjes tussen de schrijflijnen. Probeer de letters even groot te maken als het voorbeeld. Doe dit met een schrijfpotlood (HB)
Bijlagen:
atletenkaart verbindingen
Werkbladen:
aa
ee
ie
oo
ga
st
ei
eu
ui
vi
os
 

Trainen met hoofdletters

Werkwijze:
Stap 1: Trek de hoofdletter dat je wil oefenen een paar keer over in verschillende kleuren. Zo ontstaat er een regenboogletter. Let op! Denk aan de juiste schrijfrichting.
Stap 2: Schrijf de hoofdletter een keer of 10 over in het vak naast het voorbeeld.
Stap 3: Omcirkel de hoofdletter die je gaat oefenen. Schrijf nu de hoofdletter en een verbonden kleine letter een aantal keer over tussen de schrijflijnen. Doe dit met schrijfpotlood (HB).
Stap 4: Verzin zo veel mogelijk namen met de hoofdletter die je hebt gekozen. Dit mogen ook namen van landen, steden en/of rivieren zijn. Let ook hierbij weer op de schrijflijnen. Als je niet zoveel namen weet, mag je ook dezelfde namen vaker schrijven.
Bijlagen:
atletenkaart hoofdletters
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Lars van Tuijl

06-30033988

Copyright © 2023